Full Node görevleri nelerdir? Miner ve Full Node arasındaki farklar nelerdir?

Full Node’lar genelde madencilerin gölgesinde kalan gerçek aktörler ve ağdaki oyun kuruculardır. Fakat birçok insan genellikle madenciliğe odaklanıyor. Bu durumun oluşmasındaki en temel sebep herkesin ağzını sulandıran blok ödülleri diyebiliriz. Ancak Full Node dediğimiz kullanıcıların görevlerini ve güçlerini gördüğümüzde Bitcoin sisteminin gerçek büyüsünü daha iyi kavramış oluyoruz.

Belirlenmiş protokol kuralları ile Bitcoin ağında haberleşen tüm bilgisayarlara Node denir. Burada bahsettiğimiz protokol, merkezsiz ve eşler arası Bitcoin Protokolü‘nün ta kendisidir. Bu protokol ağdaki Node’ların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar ve görevi her yere işlemleri ve blokları yaymaktır.

Bugün, varlıklarını bildiğimiz ve belirli portlar üzerinden ulaşabileceğimiz yaklaşık 10 bin Node bulunmaktadır. Güncel aytıntılı liste için BitNodes adresini ziyaret edebilirsiniz. Bunun dışında sayısını tam olarak kestiremediğimiz, fakat miktarca açık port sahibi Node’lardan en az 2–3 kat daha fazla olduğunu düşündüğümüz gizli Node’lar da bulunmaktadır. Bunlar genellikle Tor benzeri protokollerin arkasında saklanmayı tercih etmektedirler.

Bitcoin ağına katılan Node’lar çok önemli bir amaca hizmet eder. Her biri, blokların ve bloklar içerisindeki tüm işlemlerin bağımsız yetkiye sahip bir müfettişi ve doğrulayıcısı olarak hareket eder. Bu tip Node’lara, Full Node denir.

Full Node

Bir Full Node, Blockchain Ledger kayıtlarının tamamını veya sıkıştırılmış halini sisteminde tutar. Bitcoin ağı üzerinden rastgele seçtiği bir grup başka Node bağlantı kurar. Bu bağlantı üzerindeki haberleşmenin en hayati özelliği Node’ların birbirlerine asla güvenmemesidir. Eşlerden biri diğeri ile yeni bir blok bilgisi paylaştığında, haberi alan Node bu bloğu ledger sistemine kaydetmeden önce bloğa ve içerisindeki işlemlere dahil her ayrıntıyı tek tek inceler ve doğruluğunu protokol kurallarına göre kontrol eder. Her bir transfer işlemi için yaklaşık 30 farklı kural, her bir blok için ise yaklaşık 40 farklı kural bulunmaktadır. Bu kuralların geneline Consensus Rules, yani mutabakat kuralları denir. Örneğin; bayt cinsinden blok boyutu, max blok büyüklüğünden daha fazla olmamalıdır veya blok zaman damgası gelecek iki saatten daha ileride olmamalıdır, transfer işlemi daha önce yapılmamış bir işlem olmalı, vb.

Ağ üzerinde bir Node doğru olmayan bir işlemi bağlantı kurduğu diğer Node’lara göndermeyi denerse bu Node ile haberleşme 24 saat boyunca kesilir. Yani yanlış bilgi yaymaya çalışan eşler hızlı bir şekilde izole edilir. İletişim kurmaya çalıştığı tüm Node’lar onu yasaklar ve bağlantıyı keser. Node tarafından yapılan hatanın büyüklüğüne göre bu cezalandırma yöntemi 2 saatten başlayıp sonsuza dek sürecek bir engelleme halini alabilir. Öyle ki, art niyetli mesajlarlar yaymaya çalışan Node’lar ile bir daha kurulmamak üzere tüm bağlantılar kesilir. Buradaki önemli nokta Node’ların birbirlerine asla ve asla güvenmedikleri gerçeğidir.

Ağ üzerinde kuralları Node’lar koyar, Miner’lar değil. Miner’lar, sadece Node’lar tarafından geçerliliği onaylanan işlemleri alırlar.

Yazılarımı ve çalışmalarımı beğeniyorsanız lütfen desteklerinizi aşağıdaki adrese gönderin:

19dhAt7oWyuuWGwnzTJq4niJ1GZfGXqBWW

Bitcoin, blockchains, fintech, economics. http://ahmetseyhan.org/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store