Brute Force ile Private Key bulmak mümkün mü?

Daha önce private key hakkında benzer konunun tartışıldığı birçok başlıkta bu konuya açıklık getirdim. Hem merak ve endişeleri gidermek hem de bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak adına ayrıntılı olarak bir kez daha yazmaya karar verdim.

Genel olarak burada yapılan iş sıradan bir Bitcoin adresi yaratmak ve Block Explorer’lar aracılığı ile bakiye sorgulamak. Buna benzer yüzlerce proje bulunuyor. En bilineni “Large Bitcoin Collider” ve istatistiklerini buradan inceleyebilirsiniz:

https://lbc.cryptoguru.org/stats

Bunun dışında Plutus oldukça bilinen bir yöntem. Aynı işlemi yalnız başınıza yapmanızı sağlıyor. Proje açık kaynak kodlu sizlerde inceleyebilirsiniz. Kod temel olarak adres yaratma ve bu adresi kontrol etmek üzerine kurulu olduğu iç biraz deneyimi olanlar kendileri de kodlayabilir benzer bir programı. Plutus’u merak edenler buradan inceleyebilirler:

https://github.com/Isaacdelly/Plutus

Son olarak böyle bir deneme yapmaya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum sizlere. İki adresin çakışma ihtimali yaklaşık 2¹⁶⁰’da 1. Bu sayının büyüklüğünü açıklayan güzel bir yöntem var.

Saniyede 1 milyar deneme(2³⁰) yapıyor olsaydınız, kesin bir çakışma için 2¹³⁰ saniyeye ihtiyacınız olurdu.
Bu işlemi aynı anda 1 milyar makina ile yapabiliyor olsaydınız ihtiyacınız olan süreyi 2¹⁰⁰ ‘e indirebilirdiniz.
Ayrıca sizin kadar zengin ve manyak 1 milyar yatırımcı daha bulabilseydiniz süreyi daha da azaltarak 2⁷⁰ ‘e çekebilirdiniz.

Bu durumda,
Bir yıl içerisinde 2²⁵ saniye olduğunu göz önüne alırsak, 2⁴⁵ yıla ihtiyacınız olurdu.

Hala aranızda “Ama, ya olursa…?” diye düşünenler varsa şunu da ekleyeyim; Evrenimizin yaşı 2³⁴ yıl.

Yazılarımı ve çalışmalarımı beğeniyorsanız lütfen desteklerinizi aşağıdaki adrese gönderin:

19dhAt7oWyuuWGwnzTJq4niJ1GZfGXqBWW

Bitcoin, blockchains, fintech, economics. http://ahmetseyhan.org/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store