Bitcoin Mempool oldukça sık kullanılan bir terim. Özellikle onay bekleyen işlem sayısı arttığında ve bu nedenle “fee” yani işlem ücretlerinde yükselme yaşandığında daha çok duymaya başlıyoruz.

Memory Pool, yada kısaca Mempool, en basit tanımı ile onaylanmamış işemler için bir bekleme alanıdır. Yeni bir işlem yapmak isteyen kişi ağ üzerinde yayın yaptığında bu işlem Node’lar tarafından alınıp bazı kontrollerden gerçirilir. Kurallara uygun işlemler Mempool’da kaydedilir ve diğer Node’lar ile paylaşılmaya başlanır. Mempool içerisinde bekleyen işlemler onaylanana kadar beklerler. Yani Mempool, Bitcoin Blockchain üzerine eklenecek sıradaki bloğa girmek için bir bekleme alanıdır.

Mempool, Node’ların farklı özellikte donanım cihazlarına, farklı lokasyonlara ve farklı bağlantılara sahip olmaları nedeni ile farklılıklar gösterir. Her bir Node beklemede olan işlemlere ilişkin kendine özgü Mempool büyüklüğüne ve sırasına sahiptir. Bu durum, farklı kaynaklardan incelediğimiz Mempool verilerinin ve büyüklüklerinin neden aynı olmadığı sorusunun da cevabıdır.

Bitcoin Mempool grafiği

Mempool tam kapasiteye ulaştığında, Node’lar minimum bir işlem ücreti sınırı belirleyerek işlemlere öncelik vermeye başlarlar. Bu durum ağ üzerindeki işlem sayısı arttığında işlem ücretlerinin de artmasının temel sebebidir. Mempool, önce gelen sırasına göre değil en yüksek işlem ücretini ödeme sırasına göre düzenlenir.

Bir Node madenciden yeni bir blok aldığında, bu blokta yer alan tüm işlemleri Mempool listesinden çıkarır. Bu durum Mempool boyutunda keskin bir düşüşe neden olur.

Mempool üzerindeki değişiklikleri incelemek için blockchain.com sitesindeki data sayfasına göz atabilirsiniz.

Yazılarımı ve çalışmalarımı beğeniyorsanız lütfen desteklerinizi aşağıdaki adrese gönderin:

19dhAt7oWyuuWGwnzTJq4niJ1GZfGXqBWW

Bitcoin, blockchains, fintech, economics. http://ahmetseyhan.org/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store